Bir Pazarlama Gurusundan “Değişen Pazarlama Süreci” Üzerine

195
bir-pazarlama-gurusundan-degisen-pazarlama-sureci-uzerine

Philip KOTLER

Pazarlama kavramı teknolojin gelişmesi ile birlikte her geçen gün değişmekte ve şekil değiştirmektedir. Pazarlama denilince ilk alan gelen pazarlama gurusu Philip Kotler pazarlamanın zaman ile olan ilişkisinin çok önemi olduğu belirtmektedir. Pazarlamanın sürekli bir değişim içinde olmasının elzem olduğu belirten Kotler, pazarlamanın en temel prensibi olarak bilinen: pazarlama , satış anlamına ifade etmekteyken, şimdiler ise elinizde satılacak bir şey dahi olmadan başlayan tüm süreci içine aldığını belirtiyor. Pazarlamanın temel dört işlevinin (ürün, satış, yeri, fiyat, promosyon) ile birlikte konumlandırma ve kitleyi belirleme süreçlerinin günümüzde işlevini yitirerek, müşterinin tüm özellikleri kapsayan müşteri ilişkileri pazarlama anlayışı ortaya çıkmış oldu.

Üretici ile tüketici arasındaki sınırlar silikleştiği için yavaş yavaş bu iki kavram birleşmektedir. Tüketici unsurunu sadece satışın bir nedeni olarak görmememiz anlatmak istemektedir. Tüketici kavramı endüstri çağının bir sonucudur. Post- endüstriyel dönemde, saf tüketicilerin sayısı azalacaktır. Bunların yerini kullandıkları ürün ve hizmetlerin çoğunu kendileri üreten, tüketen üreticiler alacaktır. (Kotler 1986)

Yeni pazarlama anlayışında; tüketici ile üreticiyi birleştiren, tüketici üretimlerini pazara sokan sektörler gün geçtikçe artmaktadır. Yeni anlayışa göre; müşterinle iletişim kurarak yarat ve kâr edecek şekilde hedef kitlene sun. CCDVTP şeklinde kodlanan bu formül, ürünün müşteri ile işbirliği içinde ve birlikte yaratılmasını vurgulamaktadır. Artık dünyada bilgisayardan çok cep telefonu bulunduğu için gelecek yıllarda pazarlamanın geçirdiği değişim süreçlerden mobil pazarlamada geçireceği için yeni ve daha yaratıcı yöntemler bulunması gerekiyor.